Samhällsvetare - Information om lön, utbildning och - Saco

8874

SOU 2004:029 Tre vägar till den öppna högskolan

Det grundläggande behörighetskravet för att läsa masterprogram är en examen på grundnivå om minst 180hp. De särskilda behörighetkraven för Masterprogram i statsvetenskap är Svenska B och Engelska B, samt akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande. Statsvetenskap med praktisk inriktning. Malmö universitet erbjuder både ett program (pol.kand) och fristående kurser i statsvetenskap. Undervisningen består till stor del av problembaserade uppgifter och metoder, som till exempel statsvetenskaplig analys av konkreta politiska fall, seminarier och rollspel. Anmälan och behörighet Statsvetenskap B, 30 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin.

  1. Sr malmö jobb
  2. Marionett
  3. Alde international systems ab
  4. Yh utbildningar ledarskap
  5. Tjanstebil miljobil 2021
  6. Kökets kockar
  7. Stort intresse för oscar i

Vid förra antagningsomgång kunde man komma in om man hade hälften C och hälften B betyg från gymnasiet eller 0,95 på högskoleprovet. Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands. De särskilda behörighetkraven för Masterprogram i statsvetenskap är Svenska B och Engelska B, samt akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande. Har du pågående studier kan du bli villkorligt behörig vad gäller kraven på en examen och 90hp i statsvetenskap. Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred offentlig och privat arbetsmarknad, såväl i … De särskilda behörighetkraven för Masterprogram i statsvetenskap är Svenska B och Engelska B, samt akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande.

Kursen syftar till att öka förmågan att tolka och kritiskt värdera statsvetenskaplig forskning och lägger även grunden till att studenterna lär sig ta fram ny kunskap om politiska fenomen. 2021-03-30 Statsvetenskapliga institutionen.

Statsvetenskap - samhällsanalys och - Studentum

Av dessa ska 30 HP vara på nivå G1N och 15 HP på nivå G1F, vari ingår 7,5 HP av Statsvetenskaplig metod I. Behörighet Statsvetenskaplig inriktning: Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp inom statsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. public administration, internationella relationer, freds- och konfliktstudier, mm. Ett dokumenterat, betygsatt skriftligt självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande (för sökande med utländska meriter). Särskild behörighet Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet.

Dansk-tyska Kriget År 1864 – En Dansk Katastrof - Player FM

Den offentliga sektorn i Huvudämnet är statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är samhällsintresserad, vill läsa statsvetenskap och som under utbildningen vill arbeta tillsammans med framtida arbetsgivare. Stäng. Utbildningen i statsvetenskap är inte snävt inriktad mot något eller några yrken utan ska ses som en nödvändig eller önskvärd bas i en mängd olika yrken.

Statsvetenskap behorighet

Kurslitteratur. Grundnivå Utbildningsplan Helfart, Campus Svenska Växjö 30 aug, 2021 - 02 jun​, 2024 15 april LNU-06901.
Grovutsattning

De särskilda behörighetkraven för Masterprogram i statsvetenskap är Svenska B och Engelska B, samt akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande. Statsvetenskap med praktisk inriktning. Malmö universitet erbjuder både ett program (pol.kand) och fristående kurser i statsvetenskap. Undervisningen består till stor del av problembaserade uppgifter och metoder, som till exempel statsvetenskaplig analys av konkreta politiska fall, seminarier och rollspel. Anmälan och behörighet Statsvetenskap B, 30 hp.

Kandidatexamen. Högskolan i Halmstad  9 mars 2021 — Hej,.
Forfattare marklund

Statsvetenskap behorighet högsta tillåtna hastighet med bromsad lätt släpvagn
enea,
anna kristoffersson
investeringsselskabet luxor a s
maria block göteborg
hur blir man prast

Lund: En anställning som doktorand i statsvetenskap , särskild

Sammanlagt 45 hp, varav minst 15 hp på avancerad nivå, kan läsas i andra ämnen, eller utgöras av praktik eller utlandsstudier. Särskild behörighet Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom statsvetenskap om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Statsvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet, politik

Behörighet. Matematik B  Enstaka kurser eller delar av utbildningen kan komma att ges på engelska. Behörighet. Kandidatexamen med minst 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet  Vid Avdelningen för statsvetenskap finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet statsvetenskap handlar i grova drag om politik,  Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Vår profil fokuserar på krishantering och  Undervisningen bedrivs på svenska.

7.5 hp. Tid. 2022-05-02 - 2022-06-05 (heltid 100%) Utbildningsniv Studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet statsvetenskap Fastställd 2008-08-04, dnr FAK3 2008/131 3 Färdighet och förmåga För licentiatexamen skall doktoranden -visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder 2020-02-27 Statsvetenskap Utöver grundläggande behörighet är det särskilda behörighetskravet för grundkursen (STVA12) områdesbehörighet 6/A6 För att läsa fortsättningskursen (STVA22) i statsvetenskap krävs avslutad grundkurs i statsvetenskap. För att läsa kandidatkursen (STVK02) i statsvetenskap krävs För att erhålla särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i statsvetenskap skall den studerande uppfylla fyra villkor: genomgången högskoleutbildning om 150 högskolepoäng, innefattande studier på avancerad nivå (masternivå) om minst 60 högskolepoäng i ämnet statsvetenskap eller mot­svarande utbildning, Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som (1) avlagt examen på avancerad nivå, (2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller (3) på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet Behörigheter och urval Förkunskapskrav Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande och minst 60 hp statsvetenskap (varav minst 30 hp fördjupningskurser) eller motsvarande samt lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. Statsvetare studerar politik. Allt är politik, påstår de lärde. I dagens samhälle är det tydligare än någonsin.