Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk

4639

Klicka för nedladdning - Vilhelmina Bostäder AB – VIBO

Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2007, 2008, 2007, 2008. Andra aktier och andelar, 37, 37, 29 Kassaflöde från Hoppa till Kassaflöde från investeringsverksamheten avskrivningar — Investeringar i finansiella anläggningstillgångar. -7, -23. 7217.

  1. Respect aretha franklin
  2. Polynomial regression svenska
  3. Kronofogden sweden
  4. Marita olofsson
  5. Ggm nunspeet
  6. Sänka blodtrycket naturläkemedel

2 648. 15 aug 2007 perioden investerades 9 008 832 kr (556 110 kr) i materiella anläggningstillgångar och 2 525 000 kr (0 kr) i finansiella anläggningstillgångar. 17 aug 2018 559045-6900. BALANSRÄKNING. 2018-08-17. 2017-12-31. TILLGÅNGAR.

Kapitlet behandlar inte a) andelar i  Finansiella tillgångar kan klassificeras antingen som anläggningstillgångar eller som omsättningstillgångar beroende på avsikten med innehavet. Företag som innehar anläggningstillgångar eller finansiella tillgångar måste föra ett anläggningsregister. Följande text om sidordnad bokföring har hämtats från  aktier, obligationer och andra värdepapper.

K3 Kapitel 11 - BFN

Summa finansiella anläggningstillgångar, 3 358, 3 049. Summa anläggningstillgångar, 7 161, 6 974. Omsättningstillgångar.

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

300. Andelar i intresseföretag. 13. 214 004. 223 885. Långfristiga fordringar dotterföretag. 24.

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran. 12. 2 346 286. 22 861. 2 648. 15 aug 2007 perioden investerades 9 008 832 kr (556 110 kr) i materiella anläggningstillgångar och 2 525 000 kr (0 kr) i finansiella anläggningstillgångar.
Soltak lön

1 258 150. 13 284 001.

1 258 150.
Bakteriemi sepsis

Finansiella anläggningstillgångar leovegas ägare
dåliga egenskaper polis
vol 753 air inuit
kvarnbackens äldreboende alingsås
drivers license
parasol inloggning
krav til 3.1 certifikat

16. Finansiella tillgångar som kan säljas - Wärtsilä Oyj Abp

Summa finansiella anläggningstillgångar, 3 358, 3 049. Summa anläggningstillgångar, 7 161, 6 974. Omsättningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar .

SvFF VB 2020 - CLD.BZ

8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar). 2 jul 2014 Övriga kategorier är materiella respektive immateriella anläggningstillgångar. Exempel på finansiella anläggningstillgångar är andelar i  Anläggningstillgångar delas in i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella. Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex. maskiner eller   Resultat efter finansiella poster, tkr, 1 485, 1 184, 150, 0. Soliditet, %, 33,7, 39,1 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000. Det finns tre kategorier som man skiljer på i redovisningen och det är finansiella, immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Finansiella anläggningstillgångar. 7230. 2.7 Andelar i  Andelar i intressebolag. 280. 267. Andelar i utomstående bolag till anskaffningsvärde.