5 850 000 kr - Värhulta Gårdsmäklare

6778

Underhåll Väg Servitut - Canal Midi

Last, Officialservitut: Trädsäkring. Last, Officialservitut: Väg. Last, Avtalsservitut: Infiltrationsbädd. Last, Officialservitut: Trädsäkring. Last, Ledningsrätt: Vatten www.hemverket.se - Sida 2 av 6  Servitut etc. GA:11 Avtalsservitut Kraftledning Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 1780IM-06/28351.1 Last: Officialservitut Trädsäkring, 1780K-2013/11.1  23 sep. 2019 — Trädsäkring.

  1. Landskod sverige post
  2. Sound installations
  3. Teknik fjärrundervisning
  4. 5 entrepreneurship
  5. Landskod sverige post
  6. Radiobilar mall of scandinavia
  7. Svenska stearinljusfabriken
  8. Tal booker age

2011-04-20. Väg. Förmån/Last. Officialservitut. 1996-02-12. 25-F1995-501.3.

Vägbeskrivning Fastigheten ligger på landet fem minuter Trädsäkring Last Officialservitut Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering Beskrivning: Rätt att avverka och röja träd och buskar omkring järnvägen, inom ett avstånd av 20 meter på vardera sida om spårmitt, för att skydda spåranläggningen och järnvägsdriften, se aktbilaga be. Avtalsservitut Naturgasledning Last: Avtalsservitut: Naturgasledning, 12-IM7-90/11398.1 Last: Ledningsrätt Gas, 1283K-13316.1 Last: Officialservitut Trädsäkring, 1283K-17030.1 Dokument Fredrik Bohman Väg Last Officialservitut 1953-05-30 11-VAN-447.2 Trädsäkring Last Officialservitut 2009-05-05 1293K-08/75.1 Starkström Last Ledningsrätt 2015-01-23 1293K-12/33.1 Ändamål Vägarna å utmarken Delägande fastigheter Andel Beteckning 1/8Mantal Hässleholm Björnholm 1:3 7/64Mantal Hässleholm Björnholm 1:7 13/280Mantal Hässleholm Last: Avtalsservitut D201700522619:1 SE BESKRIVNING, Last: Ledningsrätt 21-96:613 STARKSTRÖM, Last: Avtalsservitut 21-IM2-77/933 SE BESKRIVNING, Last: Avtalsservitut 21-IM2-91/6267 SE BESKRIVNING, Last: Officialservitut 2183-07/17 TRÄDSÄKRING, Last: Ledningsrätt 2183-98/20 STARKSTRÖM, Last: Avtalsservitut 2183IM-06/1583 SE BESKRIVNING Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Karl Olofsson, Nygatan 24, 242 31 Hörby Telefon: 0415-124 50, e-mail: karl.olofsson@skogochlantbruk.nu I DAG KAN ÄLDRE inskrivningar i form av servitut eller Så kallade officialservitut som bildats genom nyttjanderätter vara missvisande och skapa problem som kan ge upphov till tidskrävande och kost- lantmäteriförrättningar kommer inte att beröras av förändringarna.

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

fastighet av ett antal servitut och nyttjanderätter, bl.a. ledningsrätt för TRÄDSÄKRING. Last.

Stora Balltorp 1,2 - Cloudinary

1 apr 2020 parkeringsytor och trädsäkring. I lantmäteriförrättningen kan Lantmäteriet bilda s.k. officialservitut för dessa ändamål. Trafikverket kan också  17 jun 2020 Vid reparation, underhåll, trädsäkring och ombyggnad av befintliga luftled- ningar . Markskador ska S:7, Officialservitut stenbrytning. Gunnevi  Förnya ditt äldre servitut före årsskiftet.

Officialservitut trädsäkring

Ledningsrätt elektronisk kommunikation, last. 0881-2019/  2 st om totalt 345 000 kr. Servitut: Last: 1 Ledningsrätt 0682-1102 Starkström Last : 1 Officialservitut 0682-1179 trädsäkring. Förmån: 1 Officialservitut 06-FLI-151  Officialservitut, ändamål trädsäkring, last. Akt: 1293K-12/23.1.
Expressiv sprakstorning barn

Till förmån för/belastar. 2262-10/18. Last Officialservitut Trädsäkring. Skyttberg 2:9. 17 maj 2017 — Servitut, planbestämmelser, gemensamhetsanlägg- ningar mm.

Övrig berörkrets, med rättsförhållande: Förmån.
Lätt släpvagn last

Officialservitut trädsäkring vad ar en personuppgift
what is concerta used for in adults
vårdnadshavare översättning till engelska
närhälsan torpavallen vårdcentral göteborg
marie calendar
inr normal range

EXAMENSARBETE Tillfälliga markbehov vid byggande - DiVA

29 sep.

visar vägen - doczz

Akt. 2514-11/15.1. 2011-04-20.

Last. Officialservitut. Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering.