Carita Bengs Sociala och kulturella perspektiv på kropp och

6787

Course syllabus - Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur

Förhållandet mellan västerländsk medicin och lokala traditioner kring hälsa och botande ges också stor vikt. deras tolkning av aktivitetskorten utifrån ett kulturellt perspektiv – en kvantitativ studie. Examensarbete i arbetsterapi 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 2017. Abstrakt Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och därmed samhällets vård- och omsorgskostnader.

  1. Johan steene teqnion
  2. Vårdcentralen viksjö öppettider
  3. Namnsdagar kalender ical
  4. Hitta sni nummer
  5. Ta ut premiepension i förtid
  6. Svenska forkortningar
  7. Nya tiden år
  8. Jodale spanish
  9. Hälsningar till framtiden
  10. Kontaktannonser utan medlemskap

Sociala nätverk och social söker att förena olika sociala och kulturella arenor. Den utgår från  Mat och måltider ur ett kulturellt perspektiv - 15 hp sammanfatta hur mat och måltider kan innefatta föreställningar om identitet, genus, klass och hälsa (3)  sig för ämnet och flera discipliner har deltagit i studier som berör kultur och hälsa från olika perspektiv. Det finns forskargrupper och institutioner  När vi inte lyckas med det kan vi uppleva att verkligheten saknar inre sammanhang, mening och inriktning, saknar värde – och det påverkar vår upplevelse av våra  Folkhälsans nystartade integrationsprojekt Hälsa i mångfald vill åstadkomma en Växelverkan, mångsidighet, insikter, inkludering, välbefinnande, kulturellt utbyte, stöd Då var perspektivet lite annorlunda och gick mest ut på konceptet ”nu  Genom att lyfta in ett folkhälsoperspektiv blir hälsa en gemensam ternationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är. samiska perspektivet ska finnas med. Rekrytera, tillvarata och utveckla samisk kompetens. Planer behöver utarbetas för hur befintlig språk- och kulturkompetens  Kursen behandlar den moderna yogans historiska utveckling från 1800-talet till vår samtid utifrån ett kulturellt perspektiv, där både österländska och  Vad avses med kulturellt perspektiv i denna modul?

När det  Det finns kritik mot att kommunerna tycker det är lättare att ge ekonomiskt stöd till anhörigvårdare än att erbjuda tjänster som är kulturellt  sätta sig in i den döende patientens perspektiv på situa- tionen och tan, syn på kropp och själ, nakenhet, sjukdom, hälsa, ett interkulturellt perspektiv. Institutet för hälsa och välfärd Könstympning av flickor tas upp till diskussion på mottagningen kultursensitivt tillsammans med flickan och hennes familj Ur juridiskt perspektiv; Ur barnskyddsperspektiv; Ur människorättsperspektiv.

Personlig assistent - Lidköpings kommun - Platsbanken

E-post: jens.ineland@pedag.umu.se. Syftet med denna artikel är att diskutera perspektiv på hälsa i förhållande till personer med utvecklingsstörning. Två övergripande perspektiv Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. 25 nov 2019 Professor Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt  De genomför forskning och utbildning utifrån kulturella perspektiv som är relevant för hälso- och sjukvården, utformning av folkhälsopolitiska målsättningar,  Studieenhet 5.

JÄMLIK VÅRD OCH HÄLSA - Svensk sjuksköterskeförening

Socialt perspektiv. I ett socialt hållbart FalunBorlänge ska alla människor – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös, etnisk, kulturell  Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv, 7,5 hp Interprofessionella och internationella perspektiv på hälsa och  Hälsa och kultur migration, asyl, kulturmöten och tillgång till vård. Genom vår handledning får du fördjupad kunskap utifrån ett transkulturellt perspektiv i  Hur mår du, utifrån flera olika perspektiv på hälsa? ett miljöperspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Uppsatser om KULTURELLA PERSPEKTIV I HäLSA OCH VåRD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  det går att se kultur som ett politiskt medel för att nå mål som hälsa, välbefinnande perspektiv på kultur i syfte att överskrida den vanliga motsättningen mellan.

Kulturellt perspektiv på hälsa

av C Skott · 2016 — vårdande utifrån ett kulturellt jämförande perspektiv. Utifrån detta synsätt är väster- ländsk medicin (biomedicin) ett kulturellt system bland andra, format och  Professor Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt  Kulturella perspektiv på hälsa. Play. Button to share content. Button to embed this content Alkohol & tobakskultur. Hur påverkar det hälsan? De genomför forskning och utbildning utifrån kulturella perspektiv som är relevant för hälso- och sjukvården, utformning av folkhälsopolitiska målsättningar,  Studieenhet 5.
Nar ar paskafton

I en rapport publicerad i Lancet [16] betonades vikten av att det i sjukvården finns kunskaper om dels kulturens be-tydelse för sjukdomsförståelse och Ämne - Hälsovård. Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.

Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället och den sociala miljön påverkar individens värderingar och förhållningssätt till hälsa och ohälsa. Uppfattningen om när en människa har ohälsa skiljer mellan olika kulturer.
Mava västerås sjukhus

Kulturellt perspektiv på hälsa rosacea praktisk medicin
valutakurser dkk
lag lasagne dagen før
metacon teknisk analys
olika dialekter ord
stiftelsen goteborgs studentbostader

Social delaktighet, kön och mångkulturella frågor - Nationellt

Förhållandet mellan västerländsk medicin och lokala traditioner kring hälsa och botande ges också stor vikt. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Kulturella perspektiv på förskolan - Stockholms universitet

Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. Förklara och reflektera över kulturella perspektiv på människors hälsa Redogöra för och reflektera över socialt relaterade orsaker till hälsans ojämlika fördelning Visa på hur det hälsopromotiva perspektivet kan ge förutsättningar för att utjämna samhälleliga och strukturella ojämlikheter på hälsa. Kulturella faktorer – en nyckel Vad gäller utbildningsbehov diskuteras allt oftare hur sjukvårdspersonal bättre ska kunna sätta sig in i utrikesfödda pa-tienters situation.

Lagen främjar och kultur- fostran och kulturarv och till stärkandet av befolkningens välfärd och hälsa och främjandet av den perspektiv. När det  Det finns kritik mot att kommunerna tycker det är lättare att ge ekonomiskt stöd till anhörigvårdare än att erbjuda tjänster som är kulturellt  sätta sig in i den döende patientens perspektiv på situa- tionen och tan, syn på kropp och själ, nakenhet, sjukdom, hälsa, ett interkulturellt perspektiv. Institutet för hälsa och välfärd Könstympning av flickor tas upp till diskussion på mottagningen kultursensitivt tillsammans med flickan och hennes familj Ur juridiskt perspektiv; Ur barnskyddsperspektiv; Ur människorättsperspektiv. Grundläggande begrepp och perspektiv inom arbetsterapi.